Gravatar


Total:

360.0 ECU

Current balance:
354.0 ECU
Invested:
6.0 ECU

Portfolio

Meme Shares Dividends / day Avg. buy price Current price Total invested
-22% Edriseur 2 / 55 (3.64%) 0.0 1 3.0 6.0
1 Memes 2 Shares 0.0 ECU / day AVG: 3.0 ECU 6.0 ECU

Investment Chart

Loading...

Social

Following: Following no one.

Followed by: Follows no one.


Economic partners

Received from

User Amount
  Mistermatt 75.0ECU
  Pastèque 54.0ECU
  Sebayou 40.0ECU
  Héron 30.0ECU
  zarak-unknown 20.0ECU
  Rothschild 15.0ECU
  Acm0xff 15.0ECU
  Hans Mo 15.0ECU
  wurzelgnom 14.0ECU
  Mr_Canard 11.0ECU

Paid to

User Amount
  bjko JB 10.0ECU

Updated Orders

Updated
ID Date created Date updated Type Meme Seller Buyer Quantity Price Status
25104 BUY 45% What The Chon   aa   zarak-unknown 2 10.0 done
24986 SELL -22% Edriseur   aa   ok 3 3.0 done
21138 SELL -22% Edriseur   aa   Mistermatt 25 3.0 done
18570 SELL -22% Edriseur   aa   Héron 10 3.0 done
18435 SELL -22% Edriseur   aa   Hans Mo 5 3.0 done
18312 SELL -22% Edriseur   aa   Acm0xff 5 3.0 done
18165 BUY 15% Trebuchet   aa   wurzelgnom 1 14.0 done
3339 BUY 45% What The Chon   aa   Pastèque 3 18.0 done
646 SELL CLIP CAMPAGNE POUTOU   aa   Sebayou 20 2.0 done
645 SELL -22% Edriseur   aa 2 3.0 expired

Recent Orders

Recent
ID Date created Date updated Type Meme Seller Buyer Quantity Price Status
25104 BUY 45% What The Chon   aa   zarak-unknown 2 10.0 done
24986 SELL -22% Edriseur   aa   ok 3 3.0 done
21138 SELL -22% Edriseur   aa   Mistermatt 25 3.0 done
18570 SELL -22% Edriseur   aa   Héron 10 3.0 done
18435 SELL -22% Edriseur   aa   Hans Mo 5 3.0 done
18312 SELL -22% Edriseur   aa   Acm0xff 5 3.0 done
18165 BUY 15% Trebuchet   aa   wurzelgnom 1 14.0 done
3339 BUY 45% What The Chon   aa   Pastèque 3 18.0 done
646 SELL CLIP CAMPAGNE POUTOU   aa   Sebayou 20 2.0 done
645 SELL -22% Edriseur   aa 2 3.0 expired
611 BUY -22% Edriseur   aa   bjko JB 5 2.0 done
606 BUY 45% What The Chon   aa   Rothschild 5 3.0 done
600 SELL -22% Edriseur   aa 50 5.0 cancelled
593 BUY -2% Guillotine   aa 10 1.0 cancelled
590 SELL 15% Trebuchet   bjko JB   aa 1 10.0 done
588 SELL 45% What The Chon   aa   Mr_Canard 10 1.1 done