We Da Best Memes Ticker

We Da Best Memes (Created by   CSG )

Loading...

Meme CEO Views Shareholders Shares Last order price Total
15 Memes 3 CEOs 5022 62 500 16.27ECU 10223.0ECU
261% Colorized History Meme   CSG 200 5 50 90.0ECU 4500.0ECU
259% He Protec memes   D4W 195 7 40 40.0ECU 1600.0ECU
90% Rainbow Six Siege Memes   CSG 2712 5 50 25.0ECU 1250.0ECU
38% Respecting Women   Adam Dellesc 93 6 50 15.0ECU 750.0ECU
4% Yo Can I Copy Your Homework?   Adam Dellesc 79 3 50 12.0ECU 600.0ECU
16% You Can't See Me   Adam Dellesc 50 3 20 20.0ECU 400.0ECU
-43% Phil Swift   CSG 823 4 50 5.0ECU 250.0ECU
ReviewBrah   Adam Dellesc 109 2 30 7.0ECU 210.0ECU
-76% Flex Tape   Adam Dellesc 511 11 30 5.0ECU 150.0ECU
Spoon   Adam Dellesc 20 2 20 7.0ECU 140.0ECU
Maximum Overdrive   CSG 41 2 20 5.0ECU 100.0ECU
Johnny Test Dog   Adam Dellesc 108 2 15 5.0ECU 75.0ECU
6% Customer Service   D4W 26 4 25 3.0ECU 75.0ECU
11% Johnny Quasar   CSG 40 3 30 2.1ECU 63.0ECU
-43% What Am I Fighting For!!!???   CSG 15 3 20 3.0ECU 60.0ECU