norway

norway (Created by   nathaniel en... )

Loading...

Meme CEO Views Shareholders Shares Last order price Total
3 Memes 3 CEOs 6697 24 220 51.67ECU 15100.0ECU
188% Tide Pods   Ari J. Halpern 104 5 100 100.0ECU 10000.0ECU
-99% Snapchat lenses   Biggie Cheese 6494 15 100 50.0ECU 5000.0ECU
21% Why we need Norway to stay ...   blackorb 99 4 20 5.0ECU 100.0ECU