Gay GAY

Yes very gay (Created by   āš”ļøšŸ’Žā˜ ļø LEGACY... )

Loading...

Meme CEO Views Shareholders Shares Last order price Total
5 Memes 5 CEOs 162 13 155 2.04ECU 544.0ECU
79% Gay Putin   Cub3squar3d 87 8 77 6.0ECU 462.0ECU
Gay boiii   Brodie Clamp 9 1 25 1.0ECU 25.0ECU
iDubbbz   memester 31 2 20 1.2ECU 24.0ECU
gays r gay   Niels van de... 4 1 20 1.0ECU 20.0ECU
gay kid loses at wrestling   memetrader 31 1 13 1.0ECU 13.0ECU